skottsäker väst

Ska du skaffa skottsäker väst? Läs detta först!

Om du funderar på att skaffa en skottsäker väst så är du inte ensam. Men det är inte bara ökad brottslighet som får människor att investera i detta personskydd. Faktum är att den skottsäkra västen kan komma väl till pass i flera olika scenarion.

Att välja en bra skottsäker väst (eller rättare sagt kroppsrustning) är en viktig uppgift då det kan vara en fråga om liv och död. Kroppsskydd används som skydd mot projektiler från skjutvapen och knivhugg.

Det finns olika typer och nivåer av kroppsskydd, var och en designad för specifika hot. Här är en guide som hjälper dig att hitta rätt oavsett om du är ute efter skottsäker väst billigt eller vill ha ett specifikt märke.

Välj skottsäker väst med tanke på:

Skyddsnivåerna

National Institute of Justice (NIJ) i USA betygsätter kroppsskydd i nivåer, från I till IV. Det är dessa nivåer du kommer att se internationella märken för skyddsvästar märkta med. Nivå I är den lägsta nivån och ger minst skydd, medan nivå IV ger den högsta nivån av skydd.

Nivåerna klarar:

  • Pansar på nivå IIA kan stoppa 9 mm och .40 S&W ammunition som avfyras från handeldvapen med korta pipor.
  • Pansar på nivå II kan stoppa 9 mm och .357 Magnum ammunition som avfyras från handeldvapen med korta pipor.
  • Nivå IIIA pansar kan stoppa .357 SIG och .44 Magnum ammunition som avfyras från handeldvapen med längre pipa. Detta är skottsäker väst ak47.
  • Nivå III kan stoppa 7,62 mm FMJ blykärna gevärammunition.
  • Nivå IV kan stoppa .30cal stålkärna pansargenomborrande gevärammunition.

Tänk på din hotnivå

Förstå vilken typ av hot du sannolikt kommer att möta. Är det mer sannolikt att du stöter på vapeneld, eller finns det risk för gevärseld? Hotnivån du sannolikt kommer att möta kommer att hjälpa till att avgöra vilken rustningsnivå du behöver.

Tänk på materialet

Det finns tre huvudtyper av kroppsskydd:

  1. Kevlar
  2. Keramik
  3. Metall

Var och en har sina fördelar och nackdelar. Kevlar är lätt och flexibel men detta material kanske inte stoppar de högsta hoten. Keramiska plattor kan stoppa hot på högre nivå men kan vara tunga och kan spricka vid grov hantering. Metall (stål) plattor är mycket hållbara men är också de tyngsta.

Vikt och komfort

Kroppsskydd kan vara tungt och obekvämt. Tänk på hur länge du kommer att ha den skottsäkra västen på dig och under vilka förhållanden. Tyngre pansar kan ge bättre skydd men kommer också att vara mer tröttsamt att bära. Lättare rustningar kan vara mindre skyddande men kommer att vara bekvämare och mindre tröttande.

riddarrustning
Hur bekväm kommer en skottsäker väst att vara?

Under kläderna eller extern skyddsväst

Kommer du att bära rustningen under dina kläder eller kommer den att bäras över dina kläder? Döljbara kroppsrustningar är designade för att bäras under kläder och är vanligtvis gjorda av flexibla material som Kevlar. Utvändig rustning bärs över kläder och kan rymma hårda plattor för ökat skydd.

Storlek och passform

Det är avgörande att se till att din skottsäkra väst sitter korrekt. Dåligt passande kroppsskydd kan vara obekvämt och kanske inte ge fullt skydd. Kroppsskydd ska täcka dina vitala organ, inklusive ditt hjärta, lungor och mage.

De flesta tillverkare tillhandahåller storlekstabeller och guider för att hjälpa dig välja rätt storlek. Mät upp och säkra dig om att det blir rätt. Ta också reda på om du kan byta om det ändå inte skulle passa.

Köp från en väl ansedd tillverkare

En skottsäker väst är en livräddande enhet så det är avgörande att köpa från en ansedd tillverkare. Se till att rustningen du köper är NIJ-certifierad. Det betyder att den har testats och uppfyller NIJ:s standarder för kroppsskydd.

Var försiktig med tillverkare som hävdar att deras produkter är “NIJ-kompatibla” eller “uppfyller NIJ-standarderna.” Dessa termer används ofta för att antyda certifiering, men rustningen har faktiskt inte testats av NIJ.

Lär dig lagarna

På många ställen är det helt lagligt för civila att äga och bära skyddsvästar. Det finns dock vissa begränsningar. I USA, till exempel, är dömda brottslingar förbjudna att äga kroppsrustningar. Se till att du förstår lagarna i ditt område innan du köper skyddsvästar. (Läs mer om detta här nedan)

Kom ihåg att kroppsrustningar inte är helt skottsäkra och gör dig inte oövervinnerlig. Det är fortfarande viktigt att öva på situationsmedvetenhet och göra ditt bästa för att undvika farliga situationer när det är möjligt.

Vad säger svensk lag om skottsäker väst?

Det finns inga förbud i Sverige mot skottsäker väst. Detta har diskuterats men i nuläget så kan du använda kroppsskydd utan särskilt tillstånd. Det som är bra att veta är att det finns skyddsvästar som anses vara en typ av krigsmaterial.

Här handlar det dock om regler för export och import av den här typen av västar. Det är inte förbjudet att använda dem. Det som har fått svensk polis och svenska politiker att lyfta frågan om att förbjuda skottsäker väst är att den anses sänka våldtröskeln.

När du har en skyddsväst på dig så kan det få dig att känna dig osårbar. Då kanske du tar risker som gör att du hamnar i våldsamma lägen som annars inte hade inträffat. Fast kritiker till detta förbudsförslag menar att det skulle begränsa vår rörelsefrihet.

i skogen
Om du har en skyddsväst på dig under tröjan så är det din ensak!

När kan det vara bra att ha en skottsäker väst?

Det finns många situationer där att bära en skottsäker väst potentiellt kan rädda ditt liv genom att förebygga eller minska skador. Om du inser att du kanske kommer att befinna dig i ett läge där det finns risk för skott eller våld mot din överkropp så är det inte så dumt att du har västen på dig.

Här är några scenarier där det skulle vara fördelaktigt att ha en skottsäker väst:

Brottsbekämpning: Poliser och annan brottsbekämpande personal befinner sig ofta i potentiellt farliga situationer där de kan utsättas för skjutvapenhot. För dem är att bära en skottsäker väst en avgörande säkerhetsåtgärd.

Militära operationer: Soldater befinner sig ofta i högrisksituationer där de kan skjutas eller attackeras med fysisk våld. Skottsäkra västar är en viktig del av militärutrustning.

soldater

Säkerhetsarbete: Privata säkerhetsvakter, särskilt de som arbetar i högriskområden eller personliga skyddstjänster, kan också tjäna på att bära skottsäkra västar.

Journalister i konfliktzoner: Journalister som rapporterar i konflikt- eller krigsområden möter liknande risker för militär personal. Att bära kroppsskydd kan hjälpa till att skydda dem från skada.

Brandmän och nödpersonal: I vissa stadsmiljöer har det förekommit fall där brandmän och nödpersonal hamnar under beskjutning. En skottsäker väst kan ge en extra säkerhetsåtgärd i dessa situationer.

Utomhussporter och överlevnadsentusiaster: Jägare, överlevnadsintresserade och friluftsentusiaster som tillbringar tid i områden där jakt är vanligt kan också överväga att bära en skottsäker väst. Oavsiktliga feltändningar eller felidentifieringar inträffar, och en väst kan ge extra skydd.

Privata medborgare i högriskområden: Om du bor i ett område med höga frekvenser av vapen-våld så kan det ge extra skydd att bära en skottsäker väst.

protest

Bank- och pansarbilsanställda: Dessa individer transporterar ofta stora mängder kontanter eller värdesaker vilket gör dem till potentiella mål för rån. Skottsäkra västar kan lägga till ett extra lager av säkerhet.

Eventpersonal vid stora sammankomster eller protester: Stora offentliga evenemang kan ibland bli våldsamma, och personal som arbetar vid dessa evenemang kan bära skottsäkra västar för extra skydd.

Kom ihåg att en skottsäker väst kan skapa en falsk känsla av oövervinnlighet. Det är alltid bättre att undvika farliga situationer när det är möjligt.

svarta skyddsvästar

​Den skottsäkra västen som en del av din prepping

Prepping, även känd som nödberedskap, innebär att man vidtar åtgärder för att förbereda sig för en mängd olika potentiella katastrofscenarier, såsom naturkatastrofer, pandemier, civila oroligheter eller ekonomisk kollaps.

En av grunderna med förberedelser är att ha rätt utrustning för att säkerställa personlig säkerhet och överlevnad. Det kan vara vattenfilter för överlevnad såväl som vevradio. Och för vissa preppers anses en skottsäker väst vara en del av den utrustningen.

Så här överväger du skottsäkra västar i samband med nödförberedelser:

Utvärdera din hotprofil: Varje preppers situation är unik och du måste utvärdera dina egna specifika hot och risker. Om du bor i en stadsmiljö med högre brottslighet, eller om civila oroligheter är ett problem i ditt område, kan en skottsäker väst vara en viktigare del av ditt kit.

Balansera budget och prioriteringar: Skottsäkra västar av hög kvalitet kan vara dyra och förberedelserna för en nödsituation omfattar ett brett spektrum av behov, inklusive mat, vatten, medicinska förnödenheter och mer.

Det är viktigt att balansera din budget över alla dessa nödvändigheter. En skottsäker väst kanske inte är din första prioritet, men det kan vara en del av din plan när du bygger ditt förberedande kit över tiden.

Träning och förtrogenhet: Det räcker inte att äga en skottsäker väst; du bör veta hur du bär den på rätt sätt och förstå dess möjligheter och begränsningar. Bekanta dig med dess vikt och hur den begränsar dina rörelser. Detta är särskilt viktigt om du planerar att bära annan utrustning eller om du behöver flytta snabbt.

Underhåll och förvaring: Skottsäkra västar, speciellt de som är gjorda med Kevlar, kan försämras med tiden eller vid exponering för vissa förhållanden som överdriven värme och fukt. Fundera på var och hur du ska förvara din väst för att hålla den i bästa möjliga skick.

kroppsskydd

Annan skyddsutrustning: Kom ihåg att en skottsäker väst bara skyddar en del av din kropp. Beroende på din hotbedömning kan du överväga annan skyddsutrustning som hjälmar eller traumakuddar.

Kom ihåg målet – Överlevnad: En skottsäker väst är ett defensivt föremål, inte ett offensivt. Målet i varje katastrofsituation är överlevnad, inte strid. En skottsäker väst kan erbjuda skydd i specifika situationer, men undvikande av konflikter är alltid den föredragna strategin i ett överlevnadsscenario.

Som alltid är varje persons situation och prioriteringar unika. Att införliva en skottsäker väst i din förberedelseplan är ett beslut som bör fattas baserat på en tydlig bedömning av dina troliga hot, din totala förberedelsebudget och din förmåga att använda och underhålla västen på rätt sätt.